trang chủ tin tức xe Bộ Tài chính đang kế hoạch giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Bộ Tài chính đang kế hoạch giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong 6 tháng, từ 1/8/2024 - 31/1/2025.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo dự thảo, từ ngày 1/8/2024 đến hết ngày 31/1/2025: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 1/2/2025 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo mức cũ.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô- Ảnh 1.

Robot sơn ô tô tại Nhà máy số 2 của Hyundai Thành Công tại KCN Gián Khẩu, Ninh Bình. Ảnh: Hyundai.

Cũng theo Bộ Tài chính, dự kiến, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể làm giảm thu NSNN về lệ phí trước bạ bình quân khoảng 867 tỷ đồng/tháng (tương đương mức giảm theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP).

Tổng số thu ngân sách dự kiến giảm thu từ chính sách giảm phí trước bạ là khoảng 5.200 tỷ đồng

Ngoài ra, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể tác động đến cân đối thu NSNN của các địa phương. Theo quy định của Luật NSNN, khoản thu lệ phí trước bạ thuộc ngân sách địa phương.

Việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, sản xuất lắp ráp trong nước khả năng sẽ làm tăng số lượng xe ô tô tiêu thụ và đăng ký nên số thu từ lệ phí trước bạ, thuế TTĐB, thuế GTGT có thể tăng.

Tuy nhiên, số thu thực tế từ thuế TTĐB và thuế GTGT chỉ tập trung ở 8 địa phương nơi có các công ty sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, còn các địa phương khác đều giảm thu ngân sách địa phương từ chính sách này (địa phương đã có yêu cầu ngân sách Trung ương cấp bù khoản hụt thu này để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, từ đó có những ảnh hưởng nhất định tới cân đối ngân sách của nhiều địa phương.

(Theo xe.baogiaothong.vn)